Šesta številka 2018

KAZALO

NOSEČNOST
Nosečniška slabost in bruhanje str. 05

MENOPAVZA
Vpliv dolžine telomer na starost ob menopavzi str. 09
Transdermalno hormonsko zdravljenje
v peri- in pomenopavzi str. 13
Urins ka inkont inen ca
Električna stimulacija tibialnega živca
in urinska inkontinenca str. 15
Ultrazvočna preiskava pred zdravljenjem
urinske inkontinence str. 19

POGOVOR S
STROKOVNJAKOM
Intervju s prof. dr. P. Abramsom str. 21

KONTRAC EPCI JA
Kontracepcijsko svetovanje in nujna
kontracepcija str. 25

NEPLODNOST
Vpliv nekaterih kroničnih bolezni na neplodnost str. 29
Ignaz Filip Semmelweis – začetnik antisepse str. 33
Utrinki z nadaljevalne šole menopavze
– pomlad 2018 str. 37
V reviji so

V reviji so sodelovali

Prim. Lucija Vrabič Dežman, dr. med.

Duška Bandelj Klančar, dr. med.
Nosečniška slabost in bruhanje

Doc. dr. Špela Stangler Herodež, univ. dipl. kem.
Prof. dr. Iztok Takač, dr. med., svetnik
Vpliv dolžine telomer na starost ob menopavzi

Doc. dr. Branka Žegura Andrić, dr. med.
Transdermalno hormonsko zdravljenje v
peri- in pomenopavzi

Katja Stanonik, dipl. fiziot.
Viš. pred. mag. Darija Šćepanović, viš. fiziot.
Vpliv električne stimulacije posteriornega tibialnega
živca na simptome urgentne urinske inkontinence

Prim. mag. Marijan Lužnik, dr. med., višji predavatelj
Ultrazvočna preiskava pred zdravljenjem urinske
inkontinence

Prof. dr. Paul Abrams, dr. med.
PASM – prvenstveni cilj zdravnika je doseči največje
izboljšanje za bolnika z najmanj stranskimi učinki

Marija Ilijaš Koželj, dr. med.
Prim. Lucija Vrabič Dežman, dr. med.
Kontracepcijsko svetovanje in nujna kontracepcija

Prof. dr. Eda Vrtačnik Bokal, dr. med.
Vpliv nekaterih kroničnih bolezni na neplodnost

Prof. dr. Božo Kralj, dr. med.
Prof. dr. Marko Lavrič, dr. med.
Ignaz Filip Semmelweis-začetnik
antisepse

Za prebiranje številke potrebujete geslo za dostop. Geslo lahko zahtevate tako, da vpišete svoj email naslov in vam bomo nanj poslali geslo za prebiranje revije.