Uredništvo

Izdajatelj: Celzija d.o.o., Celestinova 1, 1000 Ljubljana Urednica: prim. Lucija Vrabič Dežman, dr. med.

Uredniški odbor: prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med; Marija Ilijaš Koželj, dr. med;
prof. dr. Samo Kreft, mag. pharm; Zdravka Mežek Koman, dr. med; Marko Mlinarič, dr. med;
prim. Darija Strah, dr. med; prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. med; doc. dr. Branka Žegura, dr. med.

Recenziranje strokovnih prispevkov: prim.mag. Alenka Pretnar Darovec Lektoriranje: Metka Bartol, Meba s.p.
Tisk: Celzija d.o.o.
Naklada: 3500 izvodov
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.

Revija je namenjena strokovni medicinski javnosti, predvsem ginekologom, splošnim/družinskim in šolskim zdravnikom. Revija ni v prosti prodaji. Brezplačni izvod lahko naročite na elektronskem naslovu info@pincus.si ali na telefonski številki 040 420 013 (vsak delovnik med 7. in 15. uro).